Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων:

  1. Καλλίγερος Δημήτριος του Ιωάννου με αναπληρωματικό του τον Σούγιαννη Χαράλαμπο του Αλεξάνδρου, (Πρόεδρος),
  2. Λουράντος Ευάγγελος του Δημητρίου με αναπληρωματικό του τον Καψάλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος),
  3. Ζαντιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου με αναπληρωματικό του τον Κομηνό Γεώργιο του Κωνσταντίνου,
  4. Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη του Ιωάννου με αναπληρωματική της την Μαρουλίδου Σουμέλα του Παναγιώτου,
  5. Γεωργιλάς Παρασκευάς του Δημητρίου με αναπληρωματικό του τον Χρυσαφίτη Νικόλαο,
  6. Νοταρά Αδαμαντία με αναπληρωματική της την Κονόμου Αντζολέτα,
  7. Νίκη Γιαννακοπούλου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ. με αναπληρωτή της την Φιολάκη Ειρήνη, Ανθυπαστιστή Λ.Σ.