23 Νοεμβρίου 2023

By

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάθεση Μελέτης Αγ. Πελαγίας

Ανατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η «Μελέτη δημιουργίας ασφαλούς μαρίνας και έργου αποτροπής φυσικών επιχώσεων της υπάρχουσας μαρίνας Αγίας Πελαγίας Κυθήρων» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 48.387,10€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) στα πλαίσια του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Λιμενικά Ταμεία.

Read More...
22 Ιουνίου 2023

By

No Comments

Υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Καψαλίου Κυθήρων”, με προϋπολογισμό 124.000€ (με το ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Read More...
4 Μαΐου 2023

By

No Comments

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος, (Ο.Φ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος των αποστολών «Ζωή στους Βράχους του Αιγαίου – Ελλάδος Εικόνες».

Read More...
9 Ιανουαρίου 2023

By

No Comments

Συνεχής είναι η προσπάθεια για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών των Κυθήρων, ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων, και για την απορρόφηση χρηματοδοτήσεων που θα κατευθυνθούν τόσο σε μελέτες για λιμενικά έργα, όσο και σε παρεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, προέκυψαν από τη μεθοδική και συστηματική δουλειά της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου και αποσκοπούν στην ωρίμανση μεγάλων λιμενικών έργων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση μετά το τέλος του 2023 (πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ, νέο ΕΣΠΑ, νέο ΠΕΠ κ.λπ.).

Read More...